Oncologische heelkunde

Behandeling van goed- en kwaadaardige letsels in en rond de mond

De mond- kaak- en aangezichtschirurg wordt ook geconfronteerd met afwijkingen van de slijmvliezen; dit zowel ter hoogte van tong, wangen, mondvloer, verhemelte of lippen.

Gelukkig zijn de meeste letsels onschuldig van aard en gemakkelijk te behandelen met aangepaste medicatie of mits een kleine ingreep. Een biopsiename of gedeeltelijke wegname van het letsel met aansluitend microscopische analyse brengt uitsluitsel over het goed- of kwaadaardige karakter van de laesie.

Slechts een klein percentage van de letsels vertoont helaas minder gunstige kenmerken en evolueert in slechte zin indien niet snel de gepaste, dikwijls meer complexe, behandeling wordt toegepast.

Alvorens met de behandeling van start te kunnen gaan moet echter het stadium bepaald worden van het letsel bij diagnose; dit wil zeggen dat men tracht te bepalen in welke mate het letsel zich lokaal heeft uitgebreid en of ook andere lichaamsdelen zijn aangetast.

Al deze gegevens worden gebundeld en vervolgens voorgelegd aan de MOC (wekelijks vergaderende medisch oncologische commissie), onder leiding van de medisch oncoloog. In samenspraak met de huisarts wordt dan een behandelingsplan uitgestippeld waarbij chirurgie, chemotherapie en/of bestraling tot de mogelijkheden behoren...

Naast het wegnemen van de tumor dient vaak eveneens een halsklierevidement of halsklieruitruiming te gebeuren, waarbij enerzijds de reeds door uitzaaïng aangetaste lymfeklieren worden verwijderd en anderzijds wordt voorkomen dat uitzaaïng naar nog onaangetaste klieren mogelijk wordt.
Indien bij verwijdering van de tumor een groot defekt ontstaat, wordt dit dikwijls hersteld middels een flapoperatie.
Door de plastisch-reconstructief chirurg wordt dan een gezond stuk huid- spier- en/of botweefsel vanuit de arm, het been of de bekkenkam naar het defekt gebracht en vastgezet op de door de MKA-chirurg vrijgeprepareerde bloedvaatjes.

Een goede mondhygiëne is ook van bij de start van dit soort behandelingen onontbeerlijk. Slechte tanden en wortelresten worden verwijderd, cariës wordt verzorgd en het tandglazuur wordt verstevigd met intensieve fluorbehandelingen.

Ziekenhuizen »

Jan Yperman Ziekenhuis Ieper Ziekenhuis Veurne

Login voor professionelen »