Orthognatische correcties

Een goede kaakrelatie: onontbeerlijk voor functie en esthetiek...

De orthognatische of kaakcorrectieve chirurgie richt zich op patiënten met een aangeboren kaakrelatiestoornis.
Onder- en bovenkaak verhouden zich dan niet ten opzichte van elkaar zoals het hoort; bijvoorbeeld door overontwikkeling van de onderkaak of door een onderontwikkelde bovenkaak, of door een combinatie van beide...
gummy smile
Als de bovensnijtanden de ondersnijtanden volledig overlappen is er sprake van een diepe beet; dit wordt traumatisch wanneer de ondersnijtanden het tandvlees aan de verhemeltezijde van de bovensnijtanden dreigen te beschadigen.
Bij een open beet is er helemaal geen kontakt tussen de tanden, hetgeen resulteert in een verminderd kauwvermogen. Een afwijkende, niet-gebalanceerde kaakrelatie leidt vaker tot het ontstaan van kaakgewrichtsproblemen.

Een kaakcorrectie is er in eerste instantie op gericht om het functioneren te verbeteren maar brengt vaak ook een esthetische verbetering met zich mede.

Kaakcorrectieve ingrepen kunnen meestal slechts plaatsvinden in samenwerking met een tandarts-orthodontist, die instaat voor de orthodontische voorbehandeling en die ook de nabehandeling voor rekening neemt.
Tijdens de voorbehandeling wordt de afwijking dikwijls nog meer uitgesproken zichtbaar; zowel wat de stand van de tanden als wat het aangezichtsprofiel betreft.
De operatie zorgt ervoor dat de tandenbogen zich weer op de juiste manier tot elkaar zullen verhouden en bezorgt de patiënt weer een harmonieus aangezichtsprofiel.

TPD Surgi-TecVoor aanvang van de orthodontische behandeling is soms een distractie-procedure van de kaak nodig, waarbij deze wordt verbreed met een speciale verbredingsmodule, dewelke gedurende 4 tot 6 maanden in het harde verhemelte verblijft.
Tijdens de faze van het openrekken ontstaat dan onvermijdelijk een spleet tussen de beide voorste snijtanden. Geen nood echter want spoedig wordt door de orthodontist een vaste beugel op de tandenbogen bevestigd, waarmee deze weer gesloten wordt. Meestal één jaar later kan dan de tweede kaakoperatie plaatsvinden.

Kaakcorrecties van onder- en bovenkaak komen het meest voor. Soms worden deze aangevuld met een kincorrectie. Vooraleer we tot de operatie kunnen overgaan, moet het gebit en het gelaat van de patiënt nauwkeurig worden opgemeten. Daarna wordt de kaakverplaatsing gesimuleerd, hetzij op plaasteren modellen, hetzij virtueel aan de hand van driedimensionele CT-scans.
Zo krijgt de chirurg niet alleen een beter beeld van het te verwachten eindresultaat; hij kan ook een aantal hulpstukken laten fabriceren die hem een aanzienlijke tijdwinst tijdens de ingreep zullen opleveren.modelchirurgie  osteotomie

Bij de onderkaaksverplaatsing worden het tanddragende gedeelte en het kaakgewrichtsdragende gedeelte van elkaar losgemaakt en ten opzichte van elkaar verplaatst. Terug vastzetten met een plaatje en schroeven gebeurt zonder enig uitwendig litteken in het aangezicht na te laten. De leeftijd waarop dit kan is zeer variabel: vanaf de adolescentie tot op ruim volwassen leeftijd.

Bij een kinverplaatsing kan de kinpunt op gelijkaardige wijze in zowat alle richtingen verplaatst worden.

Klik hier voor casus 1

Klik hier voor casus 2

Klik hier voor casus 3

Klik hier voor casus 4modelchirurgie  osteotomie


Bij de bovenkaaksverplaatsing wordt het kaakbeen op veilige afstand van de tandwortels horizontaal doorgezaagd, verplaatst en tenslotte opnieuw vastgezet met een viertal plaatjes. Ook dit weer zonder uitwendig litteken na te laten.

Klik hier voor casus 5

Klik hier voor casus 6

Klik hier voor casus 7

Klik hier voor casus 8

Klik hier voor casus 9


Enkel op de röntgenbeelden laat de ingreep sporen na met de aanwezigheid van titanium plaat- en schroefmateriaal.

Ook voor slechts deels betande of zelfs onbetande patiënten kan de kaakrelatie operatief gecorrigeerd worden om zo de pasvorm en het draagcomfort van de prothesen te verbeteren.

 

Bij sommige patiënten -met een beperkter afwijkende kaakverhouding- kan een echte kaakverplaatsing vermeden worden door middel van één of meerdere botankers. Tijdens een kleine heelkundige ingreep onder lokale verdoving wordt dan via een kleine insnede in het tandvlees een plaatje met orthodontisch bevestigingselement (haakje of knopje) op het kaakbeen vastgeschroefd. Dergelijk tijdelijk anker wordt door de orthodontist met de beugel verbonden om tandverplaatsingen te realiseren.Bollard anker

Ziekenhuizen »

Jan Yperman Ziekenhuis Ieper Ziekenhuis Veurne

Login voor professionelen »